Veliko zanimanja za brezplačno pravno svetovanje

Velenje – Mestna občina Velenje že šest let svojim občankam in občanom omogoča brezplačno pravno svetovanje. V lanskem letu je pravni nasvet iskalo blizu 1.000 občank in občanov. Prvič so uvedli omejitev. Isti občan ali občanka lahko pravni nasvet poišče največ trikrat v enem letu. Ljudje potrebujejo nasvete iz celega spektra pravnega svetovanja, pravi odvetnica Polona Kramer, ki v Velenju vodi pisarno brezplačnega pravnega svetovanja.