20 let Varstveno delovnega centra Saša

Regijski javni socialnovarstveni zavod Varstveno delovni center SAŠA z enotami Ježek Velenje, Maksi Žalec in Savinja Mozirje ter bivalno enoto Sončnica Mozirje in bivalno enoto…