Družba


Občina Šoštanj praznuje!

Leta 1436 je Friderik Celjski Šoštanju podelil trške pravice, s čemer se je takratni naselbini dvignila gospodarska moč, ki je pomembno zaznamovala razvoj in prihodnost…