Marketing – oglaševanje v Velenju

Marketing Naš čas – Radio Velenje

Ponujamo dobro odzivne oglase v naših medijih: Naš čas, Radio Velenje in spletni portal Naš čas.

Pokličite našo marketing službo in pridobite več informacij.

Marketing – kontakti:

Jure Beričnik
Telefon: 03 898 17 58 | 041 392 114
jure@nascas.si

Bernarda Matko
Telefon: 03 898 17 61 | 031 36 36 37
bernarda@nascas.si

 

Mere oglasov in oglasni prostor

 

Naš čas ima tradicijo

marketing - Naš čas, VelenjeNaš čas je  izhaja ob četrtkih in to že več kot 70 let. Spremlja dogajanje v Šaleški, Zgornjesavinjski in Mislinjski dolini in za bralce spremlja  dogodke v tem okolju. Po časniku Naš čas posegajo mlajši in starejši, ki na bogato vsebino vplivajo tudi s svojimi komentarji in pogledi na lokalna dogajanja. Bogato vsebinsko zgodbo dopolnjujejo tematske priloge (Avto priloga, Gradbena priloga, priloga Dom, Zelena priloga, Zdravje, Finance), ki jih vsako leto sezonsko uvrstimo med ostalo vsebino. Z leti je časnik postal priljubljen in dobro sprejet zaradi zanimivih vsebin in zaradi tradicije, ki jo ima. Njegova branost, po raziskavi Mediane, presega 30.000 bralcev. Marketing služba v Našem času maksimalno pokriva območje, o katerem poroča.

Ni ga Šalečana, ki Našega časa ne bi poznal. In ni podjetja, ki mu beseda oglaševanje zagotavlja rast in ugled.

Informativni Radio Velenje lahko poslušate na frekvencah 107,8 MHz na celotnem območju Šaleške in Savinjske doline ter Koroške pokrajine. Sliši ga lahko kar okoli 360 tisoč poslušalcev. Primarno razpolaga s hitrimi servisnimi informacijami in informativnimi vsebinami, s poudarkom na regionalnih temah, ki jih na terenu pripravljajo novinarji. Oglaševanje na radiu je izredno enostavno in dostopno vsakomur.

 

Grafično oblikovanje

Naša oblikovalska ekipa se ukvarja tudi z vsemi vrstami grafičnega oblikovanja in namiznega založništva.

  • Izdelava celostnih grafičnih podob podjetij
  • Elektronski prelom knjig in revij ter ostalih publikacij.
  • Oblikovanje zahtevnih propagandnih sporočil
  • Priprava na tisk