V trenutku vročih glav je morda razprava še preuranjena

Med zelo prizadetimi v nedavni vodni ujmi je bilo tudi stanovanjsko vikend naselje v krajevni skupnosti Letuš, katerega večji del sodi v Občino Braslovče, nekaj pa tudi v Občino Šmartno ob Paki. Braslovški župan Tomaž Žohar se močno zavzema za porušitev objektov in prizadetim občanom kot najboljšo rešitev ponuja gradnjo nadomestnih objektov, kar naj bi financirala država.

Za župana Občine Šmartno ob Paki Janka Kopušarja prizadeti po poplavah pravijo, da je glede tega zelo zadržan, kar mu nekateri tudi zamerijo. Kopušarju smo v zvezi s tem zastavili nekaj vprašanj, nanja pa je takole odgovoril.

Kako odgovarjate ljudem?

»Eno so dane obljube, drugo so dejstva oziroma izvedba. Po izkušnjah sodeč človek težko na dane obljube kaj reče, sploh pa obljubi kaj konkretnega. Postopek protipoplavne zaščite rek Pake in Savinje ima dolgo zgodovino. Mi smo si ves čas, konkretneje od leta 2012, odkar sem župan, močno prizadevali za uresničitev državnega prostorskega načrta v zvezi s tem. Nenazadnje smo lani podpisali pogodbo za projekte skupaj z Občinama Braslovče in Polzela.

Tudi pri umeščanju hitre ceste leta 2015 smo zahtevali izvedbo izdelanega državnega prostorskega načrta. Seveda se na osnovi izkušenj zavedam, da gre za izjemno celovito težavo, da gre za večplastno zgodbo. Kar tako porušiti domove, v katere so ljudje vlagali leta in leta, brez ponujene ustrezne alternative, ne gre. Zanesljivo se zavzemam za trajno rešitev protipoplavne zaščite območja, za to, da bodo ljudje živeli na varnem. Je pa treba obravnavati pri tem vsakogar posebej, prisluhniti njegovim željam in potrebam ter nato pristopiti k rešitvi težave.«

Celoten intervju z županom Občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem lahko preberete v naslednji številki tednika Naš Čas!