V poplavah škodo utrpeli tudi vozniki

V dvorani znanega gostišča v Radegundi so izvedli 68. redni zbor članov ZŠAM Zgornje Savinjske doline ob prisotnosti predsednika Zveze neodvisnih združenj logistov in mehatronikov (ZNZLM) Bojana Penška iz Velenja ter gostov nekaterih prijateljskih društev. Anton Rosenstein, predsednik Zgornje-savinjskega stanovskega združenja poklicnih voznikov je nanizal najpomembnejše aktivnosti v preteklem letu: »Opravljenega je bilo veliko dela. Zaradi najhujšega razdejanja doline ob avgustovskih poplavah so utrpeli veliko škode številni vozniki tovornih vozil, podjetniki, avtoprevozniki in tudi občani. Pri odpravljanju posledic smo imeli dodatne naloge, ob pomoči prizadetim pa smo bili tudi solidarni do bližnjih, občanov domala v vseh sedmih občinah in do svojih članov. Sodelovanje za preventivo in znanje v cestnem prometu je potekalo s šolami, vrtci in s prometno policijo v Mozirju. Sodelovali smo tudi s prijateljskimi združenji v okviru ZNZLM Slovenije, s katerim smo povezani. Tako smo načrt dela izvedli v celoti.«

Zelo dobro so opravili nadzorno-parkirno službo ob množičnih dogodkih, pri čemer sodelujejo z občinami ali prireditelji ter z nekaterimi aktivnimi SPV-ji, ki delujejo v okviru vseh Zgornje-savinjskih občin. Izjemno pa je sodelovanje tudi z Društvom Zgornje-savinjski starodobniki iz Ljubnega ob Savinji.

Na zboru so pripravili in sprejeli program dela za tekoče leto, ki ga že uresničujejo s svojimi aktivnimi članicami in člani. Nekaterim so za dolgoletni staž podelili priznanja, zahvale in značke. Za plemenito delo je združenje prejelo zahvalo in priznanje tudi od predsednika SPV Občine Mozirje Romana Čretnika, besede podpore pa tudi od župana Ivana Suhoveršnika, ki je pohvalil delovanje tega težko pogrešljivega združenja. Ko so omenjali tudi težave in pomanjkljivosti, še posebej s pomlajevanjem društva, je eden od gostov predlagal, da bi se vodstvo morda povezalo s šolskima centroma v Velenju in Celju, kjer se usposablja dijake za področje prometa, transporta in mehatronike.

Za sodelovanje z združenjem se je zahvalil tudi načelnik PP Mozirje Matjaž Sem, ki je poročal o letu prometne varnosti 2023, ko se prvič po daljšem obdobju na cestah Zgornje Savinjske doline ni smrtno ponesrečil nobeden udeleženec. Po njegovih besedah pa se še vedno ni izboljšalo stanje v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola in opojnih substanc, kar je velika težava tako pri njih kot širše v družbi.