Sečnja odkazanih dreves na območju velenjskega jezera

Premogovnik Velenje bo na podlagi ugotovitve terenskega nadzora območja pridobivalnega prostora, da so nekatera drevesa v slabem stanju, izvedel sanitarno čistilno sečnjo nevarnih dreves na območju med Kampom Velenje in Velenjskim jezerom.  Sečnja bo med 21. aprilom in 5. majem 2023, dela pa bodo potekala na zemljišču naparcelni št. 922/13 k.o. Velenje, katere lastnik je Premogovnik Velenje. Fotografija natančne lokacije je v prilogi. V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.