Povabilo za obnovo Stare elektrarne

Mestna občina Velenje je zaradi napovedanega zapiranja premogovniške dejavnosti pred enim od večjih izzivov. Kot upravičenka za pridobitev sredstev iz Sklada za pravični prehod bo po uspešni kandidaturi na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov gradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture podjetniških inkubatorjev v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023–2026 pristopila k celoviti obnovi Objekta Stara elektrarna, ki je v slabem stanju in svoje prvotne funkcije ne opravlja že več kot 50 let. Obstoječi historični objekt Stare elektrarne vključno z zunanjo ureditvijo ter infrastrukturo želijo rekonstruirati in prizidati ter mu dati novo funkcijo – poslovni objekt (inkubator) z nazivom »Stara elektrarna – center prihodnosti«. Predvidena nova funkcija objekta bo namenjena gospodarstvu, podpornemu okolju za gospodarstvo in izobraževanju.

S tem namenom je Mestna občina Velenje na Portalu Javnih naročil RS objavila javno povabilo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo del za obnovo »Stare elektrarne – centra prihodnosti«. Rok za oddajo ponudb je 22. april 2024. Pred tem bo investitor organiziral predstavitev in ogled za zainteresirane ponudnike.