Podelili certifikate Projektni manager za pravični prehod

Zadnji petek v oktobru je v prostorih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice potekala podelitev certifikatov udeležencem, ki so uspešno zaključili intenzivno usposabljanje Projektni manager za pravični prehod. Tridnevna delavnica je potekala pod okriljem Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA) v okviru aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA regije. Certifikate udeležencem je podelila direktorica RA SAŠA mag. Biljana Škarja, skupaj z Rokom Plankljem, direktorjem Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, in Janezom Deklevo, razvojnim managerjem iz Združenja za razvoj znanja.

V dveh usposabljanjih je 46 udeležencev pridobilo strokovno kvalifikacijo projektnega managerja za pravični prehod. Udeležencev na usposabljanjih je bilo sicer več, vendar niso vsi v prvem roku pristopili k izpitu, nameravajo pa to narediti v bližnji prihodnosti. Usposabljanje je izvajala Urška Ošljak, vodja razvoja v podjetju CresCo, d. o. o. Kot je povedala direktorica RA SAŠA so udeleženci dobili poglobljen pregled nad razpoložljivimi sredstvi, spoznali so tudi ključna orodja za pripravo uspešnih prijav na razpise, z jasnim poudarkom na regijski družbeno-ekonomski preobrazbi v smeri razogljičenja in zelenega trajnostnega prehoda. »Dobili so tudi konkretne smernice za načrtovanje projektov in pripravo prijav na razpise, vključno s pridobivanjem sredstev. V Sloveniji je iz Sklada za pravični prehod na voljo 258 milijonov evrov sredstev, v okviru EU pa je za podporo pravičnemu prehodu namenjenih okrog 90 milijard evrov.  V regiji SAŠA bo vzpostavljen celovit sistem usposabljanj Akademija za pravični prehod, v sklopu katere bodo udeleženci pridobivali ključne kompetence, ki so potrebne za lažji in bolj učinkovit pravični prehod.«

»Zaradi velikega interesa in povpraševanja bomo v novembru izvedli še eno usposabljanje za projektnega managerja za pravični prehod, in sicer 21. in 22. novembra, zaključni del z izpitom bo 28. novembra. Prijave so odprte in vsi zainteresirani se lahko prijavijo preko spletne strani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice,« je zaključila mag. Biljana Škarja.