O listopadu

Ime novembra, tako kot imena vseh mesecev od septembra dalje, prav tako izvira iz latinščine in pomeni preprosto deveti mesec (prvi mesec rimskega koledarja je bil namreč marec). Najbolj razširjeno slovensko ime za november se nanaša na najbolj značilno novembrsko naravo in kmečka dela, ki jih je bilo treba tedaj opraviti; odpadanje listja, skrb za steljo, gnojenje … Tako že v Trubarjevem koledarju iz leta 1557 najdemo za deveti mesec – november ime listognoj, kasneje pa se je zanj vse bolj uveljavljalo ime listnik ali pa listopad.
Ime je staro in izvira še iz skupne staroslovanske dediščine, saj je povsem enako tudi češko in poljsko ime za november, medtem ko je pri Hrvatih listopad oktober, november pa zaradi takrat že običajnega mraza imenujejo studeni. Zanimivo je, da se podobno kot pri Hrvatih v najstarejšem (loškem) zapisu imen mesecev iz leta 1466 oktober imenuje listognoj, november pa »kozowpersk«, medtem ko Trubar leta 1557 v svojem koledarju, ki ga je dodal v »Ta prvi Deil tiga Noviga Testamenta« imeni že obrnil in je pri njem »Kosoprsk« oktober, »Lystognoj« pa november.
Ob tej omembi Trubarjevega koledarja se že spodobi navesti celo ime koledarja, ki nazorno pove, kaj vse je Trubar vključil v »Ta slovenski koledar, kir vselei terpi … kashe inu praui … Try inu Sedemdeset Leit naprei …, Kuliku je Nedel inu Dni od Boshiza do Pusta, ene Riame kadai bode dobru Vreme …, ta dalshi dan, Ta kratshi Nuz, Kadai se Leitu, Syma, Spomlat inu Iessen sezhno, kuliko je dni v enim Leitu, kuliko je Leit kar ta Sueit stoyi …«