Nova podzemna zbiralnica odpadkov na Rudarski

Med večstanovanjskima blokoma na Rudarski in Šaleški cesti 16 (ob nebotičniku) bo v novembru postavljena nova podzemna zbiralnica odpadkov. Umeščena je na površino mirujočega prometa v bližini ekološkega otoka, ki bo med gradnjo normalno obratoval. V tem času bodo preuredili prehod za pešce in odstranili 4 parkirna mesta, sedanji ekološki otok pa bo postal travnata površina.

V novi podzemni zbiralnici je predvidenih 6 posod, in sicer 2 za mešano embalažo ter po 1 posoda za biološke odpadke, mešane komunalne odpadke, papir/karton in steklo. Zbiralnica odpadkov bo namenjena vsem gospodinjstvom in pravnim osebam na območju Šaleške ceste 16, Rudarske ceste 2a-2d in 6a ter Titovega trga.

V času gradnje bo spremenjen prometni režim – promet bo potekal enosmerno po notranjem odseku med Šaleško in Rudarsko cesto. Dela naj bi bila zaključena v začetku decembra, sicer pa v MO Velenje pripravljajo projektno dokumentacijo za podzemne zbiralnice še za 4 nove lokacije.