Infrastrukturni projekti v občini

Foto: www.velenje.si (A. Videtič)

V MO Velenje poteka nekaj investicijskih del na komunalni infrastrukturi, nekaj so jih začeli, nekatera dokončujejo. Dela v prvi fazi komunalne ureditve v novem naselju v Vinski Gori potekajo nemoteno, in če bodo vremenske razmere dovoljevale, bo kmalu opravljeno končno asfaltiranje cestišča.
V novembru je že odprto novo gradbišče na območju Podgorja v KS Pesje, kjer bo urejenih približno 360 metrov komunalne kanalizacije za komunalno odpadno vodo, odpadne padavinske vode in vodovodno omrežje. MO Velenje in izvajalci prosijo občane za strpnost na tem območju ter opozarjajo, naj spremljajo objave glede zapore cest in obvozov, ki bodo urejeni.
Počasi bo zaključeno javno naročilo za gradnjo druge faze pločnika v KS Šentilj. Po besedah župana Petra Dermola naj bi še v prvi polovici novembra dobili izvajalca del in potem bodo dela hitro stekla.
»Kar zadeva državne investicije, pa je v tem trenutku zelo pomembno, da smo dosegli dogovor in se že začenja izvajanje projekta, ki zajema pokablitev daljnovoda v naselju Žabja vas v KS Stara vas,« poudarja župan. Speljati daljnovod, ki gre čez strehe hiš v Žabji vasi, je dolgoleten izziv, in kabli bodo zdaj položeni v traso ceste 3. razvojne osi.
V spomladanskem času je bilo skladno z zahtevo Zavoda za gozdove treba odstraniti drevesa na območju mestnega stadiona pri nekdanji okrepčevalnici Oaza. Posek bodo zdaj zasadili, in sicer naj bi na tem območju raslo okoli 100 novih dreves.