Dobrih 250 tisoč dobička Lekarne

Svet Mestne občine Velenje je aprila letos s sklepom o razporeditvi poslovnega izida Lekarne Velenje odločil, da se presežek v višini 251.571 evrov nameni za investicije v morebitne nove prostore lekarne in v opremo lekarne. Javni zavod Lekarna Velenje te investicije letos ne bo izvedel. Zato so svetniki namenili 40.510 evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje Lekarne, preostali znesek pa skladno z zakonodajo razporedili v občinski proračun