Ceste v Rečici ob Paki v slabem stanju

Na nas se je obrnilo kar nekaj krajanov vaške skupnosti Rečica ob Paki v zvezi s slabim stanjem cest. Dejali so, da je cesta skozi strnjeno naselje Rečica ob Paki v obdobju po lanskoletnih poplavah precej bolj obremenjena s tovornim prometom in težkim tovorom in da je zaradi tega vse bolj poškodovana. Vodi namreč do kamnoloma v Podgori, ki je eden pomembnejših dobaviteljev gradbenega materiala za obnovo po poplavah in plazovih. Zaskrbljeni zaradi poškodb na cesti so vse bolj tudi krajani spodnjega dela Rečice ob Paki. Gre za cesto ob reki Paki, po kateri se je prav tako povečal promet zaradi odpravljanja posledic po lanskih poplavah, uporablja pa jo tudi zaradi tega vse več krajanov tako imenovane Letuške gmajne. Na upravi Občine Šmartno ob Paki smo povprašali, kdo bo poskrbel za popravilo omenjenih cest, ko bodo sanacijska dela končana.

Povedali so, da je cesta skozi strnjeno naselje Rečica ob Paki republiška cesta 3. kategorije, katere vzdrževalec je podjetje za gradnjo cest VOC Celje. Pričakujejo, da bo za obnovo ceste poskrbela država in od pristojnih bodo to tudi zahtevali. Obnove ceste, poškodovane zaradi sanacijskih posegov po poplavah, ki ne sodi v domeno države, se bodo lotili v sodelovanju z Občino Braslovče ter izvajalci, ki so cesto uporabljali in s tem povzročili poškodbe cestišča.