Tekoče poslovanje Skupine PV pozitivno

Poslanstvo Premogovnika Velenje bo še naprej dolgoročno in konkurenčno pridobivanje premoga za potrebe proizvodnje električne energije v Šaleški dolini v skladu z načeli trajnostnega razvoja,…3 prosta mesta v Hiši

Velenje – V program za namestitev in oskrbo brezdomnih oseb Center Hiša, ki od leta 2011 deluje pod okriljem Inštituta Integra, je trenutno vključenih 9…