Obnova parka gradu

Eden od 10 evropskih projektov, ki letos tečejo v Mestni občini Velenje, je projekt Zgodovinski grajski vrtovi. V Velenju bodo s sredstvi, ki jih bodo…Srečanje starejših MČ Desni breg

Krajevna organizacija Rdečega križa v Mestni četrti Desni breg Velenje vsako leto na srečanje povabi svoje najstarejše krajane. Letošnje s programom in pogostitvijo jim pripravljajo…


MO Velenje pridobila 10 javnih del

Zavod za zaposlovanje je 24. oktobra lani objavil Javno povabilo za izbor programov za javna dela 2018, na katerega se je prijavila tudi Mestna občina…