Več kot 90 % Slovencev pripetih med vožnjo

Ljubljana, 9.9. – Raziskava, ki jo je letos opravila Agencija za varnost prometa s sistematičnim opazovanjem pripetosti voznikov in potnikov v vozilih, v kateri je bilo udeleženih kar 127.000 vozil, je pokazala, da varnostni pas v vozilih uporablja 90 % voznikov in 92 % sopotnikov na sprednjih sedežih.
Slovenija se uvršča med države z visoko stopnjo pripetosti, raziskava Agencije za varnost prometa pa potrjuje, da je k temu močno pripomoglo stalno ozaveščanje in opozarjanje na nevarnosti neuporabe varnostnih pasov skozi različne aktivnosti, ki jih izvaja Agencija. Kljub temu so v zadnjih letih vozniki nekoliko opustili uporabo pasu, saj primerjava z letom 2011 kaže na rahlo poslabšanje stopnje pripetosti voznikov in voznic, Agencija za varnost prometa pa ugotavlja tudi, da je problematična uporaba varnostnih pasov pri odraslih potnikih na zadnjih sedežih, kjer je pripetih le 69 % odraslih potnikov. V letošnjem letu je do danes izgubilo življenje 13 voznikov, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom.
Agencija bo zato v sodelovanju z drugimi akterji še povečala aktivnosti na področju uporabe varnostnih pasov. Agencija bo dala pobudo za sistemske spremembe na področju obveznih zvočnih opozorilnikov na zadnjih sedežih, da bodo le-ti postali obvezni pri novih vozilih, povečani pa bodo tudi nadzor in preventivne aktivnosti za osveščanje o pomembnosti pripetosti in spodbujanja uporabe varnostnih pasov.
Najboljše rezultate je raziskava Agencije pokazala pri pripetosti otrok oz. pri uporabi otroških sedežev, saj je kar 93 % mlajših otrok na zadnjih sedežih pripetih. To predstavlja kar 39-odstotno povečanje stopnje pripetosti otrok v zadnjem desetletju, saj je bilo v letu 2005 na naših cestah pripetih le 54 % otrok na zadnjih sedežih.