Redarji med korono tudi ozaveščali meščane

Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave SAŠA regije običajno nadzira upoštevanje občinskih odlokov. V času epidemije koronavirusa pa so bile njihove naloge veliko širše, opravljali pa so jih ves čas, vse dni epidemije. Med drugim so skladno s sprejetim Odlokom o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, nadzirali kako se ljudje odloka držimo. Ljudi so osveščali, obveščali, jih opozarjali glede zadrževanja na javnih površinah in glede uporabe športnih in otroških igrišč, ki niso ograjena. Med drugim pa so iskali tudi lastnike psov ter občankam ter občanom odgovarjali na številna vprašanja, največkrat na tista, ki so bila povezana z dovoljenim in nedovoljenim prehajanjem občinskih meja.