Voda v Šaleški dolini je z izjemo Belih vod še vedno pitna

Zaradi plazov so v Šaleški dolini že pretrgani nekateri cevovodi za pitno vodo. Oskrba je lahko motena na naslednji območjih: del Velikega in Malega Vrha, Podgorja, Podkraja pri Velenju, del Belih Vod in del Vinske gore, ki se oskrbuje iz Vodohrana Vinska gora 2 ter del naselja Slatine v Občini Šmartno ob Paki. Priporočamo, da vodo uporabljate varčno.

Prekuhavanje vode je še vedno potrebno na področju vodovoda Bele vode. V ostalih vodovodnih sistemih za oskrbo Šaleške doline (Grmov vrh, R! Velenje in Mazej) je voda pitna.