V svojem času so orali ledino v elektroniki

Na novo ustanovljeno Združenje za sodobne tehnologije Velenje šteje 15 članov, večinoma upokojenih inženirjev, ki so bili zaposleni v Gorenju v času velikega razvoja elektronike in so v določenem obdobju orali ledino na tem področju. Z današnje perspektive lahko rečemo, da so bili pred svojim časom oziroma da nekateri takratni vodilni v Gorenju niso zaznali velikega razvojnega in inovacijskega naboja njihovih »izumov«, dosežkov, ali pa je razvoj Gorenja pač bil usmerjen drugam. Tako so si sčasoma poiskali službe in naredili kariere v drugih ali svojih podjetjih.

Predsednik združenja je Boris Krofl, ki pojasni, da so se t. im. pionirji Gorenja v vseh letih kot posamezniki srečevali, nato pa je vzniknila ideja, da bi se povezali v društvo. »Nekateri o nas nočejo govoriti, zato pa bomo govorili sami o sebi in tudi kaj napisali. Nimamo namena, da si se srečevali le mi, ampak bi radi povezali tudi tovrstne strokovnjake v drugih podjetjih, predvsem pa pritegnili mlade, saj smo mi vsi starejši, upokojeni. Nekatera podobna združenja ali skupine že obstajajo, naša želja pa je, da se povežemo. Navezali smo že stik s Saša inkubatorjem.«

Začetniki elektronike

Pionirji Gorenja domala vsa leta vzdržujejo stike, se srečujejo in obujajo spomine na velike rezultate, ki so jih v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja dosegali v jugoslovanskem in tudi svetovnem merilu. Eno od takšnih področij je bilo razvoj medicinske elektronike, ki so mu posvetili svoje septembrsko srečanje.
Ogledali so si film Človek zmaguje, ki je bil letos predvajan tudi v Kinoteki v Ljubljani in prikazuje izjemne dosežke znanstvenikov Rehabilitacijskega inženirskega centra Ljubljana na področju rehabilitacije invalidov. Z razvojem, pri prenosu tehnologije in proizvodnji so sodelovali tudi velenjski strokovnjaki s svojimi izdelki.
Na Institutu Jožef Stefan je bil pred 50 leti na področju medicinske elektronike zelo aktiven odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, ki ga je vodil dr. Uroš Stanič, vodja sektorja medicinske elektronike v Gorenju pa je bil Daniel Knez. Oba sta se udeležila tudi tokratnega srečanja združenja.

Če kratko povzamemo zgodovino, je v letu 1978 Gorenje prišlo v stik z raziskovalci s področja funkcionalne električne stimulacije na Fakulteti za elektrotehniko in kasneje z Institutom Jožef Stefan. V skladu s poslovnim dogovorom naj bi Gorenje preneslo tehnologijo v Velenje in začelo s proizvodnjo in trženjem FES mišičnih stimulatorjev. Ta odločitev je bila velik korak v smeri uveljavljanja nove strategije Gorenja, da bo vlagala v dodatne programe z večjo dodano vrednostjo.
Program medicinske elektronike je uspešno krenil na trg in bil podprt z izdelano tehnologijo in proizvodnjo. Medicinska elektronika je bila popolnoma nova gospodarska veja, ki se je v tem obdobju šele uveljavila. Gorenje je izkoristilo izjemne dosežke slovenskih znanstvenikov, proizvajalo in tržilo produkte, ki so nastali na temelju omenjenih raziskav, in se uveljavilo kot vidni proizvajalec medicinskih pripomočkov v Jugoslaviji pa tudi Evropi. Raziskovalci in razvojna skupina v Gorenju so bili tesno povezani, skupaj so odhajali na razstave, kongrese in delavnice.