V pripravi lestvica

ŠOŠTANJ – V Občini Šoštanj bodo takoj, ko preverijo pritožbi upravičencev do do najema neprofitnih stanovanj, izdelali prednostno lestvico. Prvim z nje bodo stanovanja tudi razdelili. Računajo lahko na garsonjero, ki je v lasti Občine Šoštanj in sedem stanovanj, ki so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.