V Premogovniku Velenje izvedli taktično vajo specialne enote policije

V soboto ob 9. uri so na območju Premogovnika Velenje in v jamskem delu 500 metrov pod zemljo izvedli taktično operativno vajo pripadnikov Specialne enote Policije. Na vaji je sodelovalo 39 predstavnikov Policije (Generalna policijska uprava, Policijska uprava Celje, Specialna enota, policijski pogajalci itd.). Organizator vaje je bila Služba za korporativno varnost Skupine HSE v sodelovanju s Premogovnikom Velenje. Taktična vaja je potekala v skladu z medsebojnim sporazumom o sodelovanju med HSE in Policijo. Namen vaje je bil obojestransko izobraževanje, strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje ter oblikovanje skupnih dobrih praks pri zagotavljanju varnosti v in na proizvodnih objektih ter ostalih območjih, kjer se nahaja infrastruktura HSE oz. družb Skupine HSE.

Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE: »Današnja vaja je primer dobre prakse, kako učinkovito ravnati v primeru morebitnih kriznih razmer, in dokaz odličnega sodelovanja skupine HSE s Policijo. Naš skupni cilj je biti čim bolje pripravljen na izzive, ki jih prinašajo vsakdanje situacije v energetiki, saj gre za eno ključnih družbenih panog, ki zagotavlja nemoten potek vsakdana. Strokovno in praktično znanje na tem področju bomo zato še naprej redno nadgrajevali.«

»Glavni cilj izvedbe vaje je bilo usposabljanje vseh udeležencev za reševanje krizne situacije. Dogodek se je simuliral v jami, kar je predstavljalo velik izziv zaradi specifičnih razmer, ki vladajo pod zemljo, in logistike,« je povedal vodja Proizvodnega sektorja v Premogovniku Velenje Stanislav Amon. »Poudarek je bil na pravilnem odzivu na dogodek, tj. takojšnje obveščanje, koordinacija in vodenje vseh sodelujočih, uporaba opreme specialne enote in medsebojna komunikacija.«

Poleg pripadnikov Specialne enote Policije so bile aktivno vključene tudi Rudarska reševalna služba z jamskimi reševalci PV, enota Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva PV in Služba varovanja HTZ. Vaja je rezultat večletnega uspešnega sodelovanja med Skupino HSE in Policijo ter ključnimi deležniki, odgovornimi za varnost na nacionalni ravni. Za vse, ki skrbijo za zaščito zmogljivosti, sistemov in njihovih delov, ki so ključni za vzdrževanje družbenih funkcij, kot so zdravje, varnost, zaščita ter gospodarska in družbena blaginja ljudi, je bistvenega pomena, da nenehno poglabljajo in nadgrajujejo svoje strokovno znanje.