TEŠ zmanjšal izgubo s 460 na 47 milijonov evrov

Največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na slovenskem trgu HSE je objavil letno poročilo skupine za lansko leto. Ocenjujejo ga kot uspešno, lansko leto pa za leto preobrata, saj so poslovali z dobičkom in zmanjšali zadolženost. Leto 2015 so sklenili s skoraj polmilijardno izgubo, lansko leto pa končali z 21,7 milijonov evrov dobička. Z dobičkom je poslovala večina družb v skupini, Tešu pa je uspelo izgubo zmanjšati – s skoraj 460 milijonov na 47,2 milijona evrov.

Proizvodnja električne energije elektrarn v skupini HSE je bila glede na leto poprej višja za 15 odstotkov in je skupaj znašala 7,8 TWh. Skupina je v letu 2016 ustvarila 1,2 milijarde evrov prihodkov in 21,7 milijona evrov čistega dobička. Poleg tega so učinke začeli kazati tudi ukrepi na področju racionalizacije in optimizacije poslovanja, saj so se stroški poslovanja znižali na večini ključnih področij.

Uspešno poslujejo tudi letos, ko so še posebej velike potrebe po termoenergiji. Do tega ponedeljka so je, kljub večtedenskemu izpadu bloka 6, proizvedli že 6932 MGh, hidroelektrarne pa 6682 MGh. Trenutno polno obratujeta tako šesti kot četrti blok. Težav s premogom nimajo, saj ga je na deponiji dovolj.

Število zaposlenih so na ravni skupine zmanjšali s 3390 na 3110 zaposlenih. Od tega jih so jih v TEŠ s 385 na 323, na Premogovniku pa s 1254 na 1231.