Skupina MOL s posodobljeno dolgoročno strategijo

  • Skupina MOL želi doseči ogljično nevtralnost do leta 2050 s premišljenim prehodom: zagotavljati trajnost in nadalje krepiti zanesljivosti oskrbe z inovativnimi tehnologijami.
  • Podjetje bo dodatno okrepilo svoje rafinerije z investicijami v nadgradnjo učinkovitosti v višini 150 milijonov dolarjev in še naprej vlagalo v odpornost industrije predelave nafte.
  • Raziskave in proizvodnja se zraven zanesljive oskrbe osredotočajo na zelene projekte.
  • Potrošniške storitve bodo do leta 2030 dosegle 1 milijardo USD EBITDA na leto, nadaljevale s preoblikovanjem bencinskih servisov in dodatno širile svojo mrežo e-polnilnic.
  • Ravnanje z odpadki bo od leta 2030 predvidoma zagotavljalo letno 1,5 milijona ton surovin za naftni. kemični in energetski sektor.
  • Skupina MOL bo do leta 2030 vložila 4 milijarde dolarjev v zelene naložbe in pomembno prispevala k z obnovljivo energijo bolj konkurenčni regiji.

Budimpešta, 13. marec 2024 – Skupina MOL je posodobila svojo dolgoročno SHAPE TOMORROW strategijo: družba želi narediti regijo bolj zeleno, samooskrbno in konkurenčnejšo. Skupina MOL zagotavlja premišljen prehod z rešitvami za jutri: naložbami v nadaljnjo krepitev varnosti oskrbe v regiji, ustvarjanjem vrednosti iz odpadkov in oblikovanjem prihodnosti mobilnosti z inovativnimi tehnologijami. Posodobljena strategija daje večji poudarek gorivom iz obnovljivih virov, zelenemu vodiku, biometanu in geotermalni energiji. Do leta 2030 bo Skupina MOL porabila več kot 4 milijarde dolarjev za zelene naložbe, ogljično nevtralnost pa želi doseči do leta 2050.

“Leta 2016 smo bili eni prvih v naftni in plinski industriji, ki smo napovedali, da bomo diverzificirali fosilna goriva in se postopoma razvijali v petrokemičnih in potrošniških storitvah. Smer ohranjamo že osem let, a smo v zadnjih letih soočeni s korenitimi izzivi in spremembami v energetski industriji. Prišel je čas, da ponovno posodobimo našo strategijo, saj so trajnostni cilji postali bolj ambiciozni, povpraševanje po fosilnih gorivih pa ostaja močno.

 Ne verjamemo v dogmatski pristop, iščemo premišljene rešitve. Na trezen in pragmatičen način postopno prehajamo na zeleno energijo, hkrati pa brezkompromisno zagotavljamo varnost oskrbe z energijo, konkurenčnost našega podjetja in ustvarjamo vrednosti za naše deležnike,« je povedal Zsolt Hernádi, izvršni direktor Skupine MOL.

 »To pomeni, da bomo poleg tradicionalnih poslovnih dejavnosti z zeleno energijo naredili naše podjetje in s tem celotno srednjeevropsko regijo bolj trajnostno, samooskrbno in konkurenčno. Iz odpadkov ustvarjamo vrednost, poganjamo krožno gospodarstvo in dodatno krepimo zanesljivost oskrbe.

 Brez dvoma je potrebno izvesti energetski prehod in doseči zelo ambiciozne cilje, ki si jih je zadala Evropska unija. To je v interesu vseh nas. Skupina MOL kot vodilno podjetje v srednjeevropski industriji bo storila vse, kar je v njeni moči, da doseže te cilje in preoblikuje podjetje. Vendar je jasno, da tega ne moremo narediti sami, prav tako ni pravično, če se vsi stroški energetskega prehoda prenesejo na industrijska podjetja. Cilje skupnosti lahko dosežemo le s podporo skupnosti, premišljeno regulacijo in sodelovanjem na vseh ravneh. Skupina MOL ostaja zanesljiv partner v tem skupnem evropskem prizadevanju.«

 Ključna prioriteta posodobljene dolgoročne strategije je zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo in hkrati omogočiti stabilen zeleni prehod. Da bi to dosegli, podjetje dodatno krepi svoj tradicionalni portfelj in bo do leta 2030 investiralo več kot 4 milijarde dolarjev v zelene naložbe. Ključni elementi posodobitve strategije po poslovnih področjih so naslednji:

Downstream (rafinerije in trženje) še naprej krepi svoje položaje rafinerij v Evropi, hkrati pa se dinamično prilagaja spreminjajočim se potrebam mobilnosti in gospodarstva. Goriva, pridobljena iz obnovljivih virov, odpirajo nove razsežnosti trajnostne mobilnosti: posodobljena strategija se osredotoča na proizvodnjo biometana in zelenega vodika, medtem ko krožno gospodarstvo povečuje tokove odpadkov, predvsem bioloških. V diverzifikacijo goriv integracijo odpadkov, recikliranje in srednje velike naložbe v kemikalije bo Skupina MOL do leta 2030 vložila 1 milijardo dolarjev.

Podjetje bo naredilo rafiniranje bolj prilagodljive, s čimer bo zadostilo zahtevam gospodarskega in regulativnega okolja ter dodatno okrepilo zanesljivost oskrbe v regiji. Skupina MOL bo do leta 2030 vložila več kot milijardo dolarjev v projekte, ki omogočajo energetsko učinkovitost, povečujejo število trajnostnih goriv v portfelju in znatno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov v podjetju. Hkrati bomo povečali uporabo električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije v celotni Skupini MOL, s poudarkom na poslovnem področju Downstream.

Upstream (raziskave in proizvodnja surove nafte) ima ključno vlogo pri financiranju preobrazbe na ravni Skupine, upočasnitev naravnega upada proizvodnje pa prav tako ostaja prednostna naloga tega poslovnega področja. Skupina MOL bo naslednjih 5 let ohranjala povprečno dnevno proizvodnjo na ravni najmanj 90 tisoč sodčkov. Poleg konvencionalne proizvodnje ogljikovodikov krepimo tudi svoje ogljično nevtralne projekte: podjetje gradi na svojih obstoječih kompetencah za začetek geotermalnih raziskav, začenja pilotni projekt v središču katerega je litij in se osredotoča na gradnjo skladiščnih zmogljivosti pri zajemanju in shranjevanju ogljika. Upstream tudi dodatno krepi čezmejno sodelovanje med podjetjema MOL in INA, optimizira svojo infrastrukturo in podpira zanesljivost oskrbe v regiji z izboljšavami učinkovitosti in optimizacijo stroškov. Še naprej bo diverzificirala svoj mednarodni portfelj in vzpostavljala strateška partnerstva.

Cilj poslovnega področja potrošniške storitve je do leta 2030 doseči 1 milijardo USD EBITDA na leto. To bo zahtevalo nadaljnjo širitev maloprodajne mreže Skupine MOL ter optimizacijo na obstoječih in potencialnih novih trgih v srednji in vzhodni Evropi. Delež produktov v segmentu ne-goriva želimo povečati na 65 % vseh transakcij do leta 2025 in na 85 % do leta 2030, poleg tega je naš cilj v MOL Move program zvestobe vključiti 10 milijonov članov v državah, kjer je program na voljo. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s preoblikovanjem naših bencinskih servisov v regiji ter dodatno širili in krepili našo gastronomsko ponudbo. V skladu s potrebami trga bomo tudi v prihodnje razvijali svoje rešitve v mobilnosti, svoje električno polnilno omrežje in se pripravljali na oskrbo vozil na vodikove gorivne celice.

Integrirani poslovni model Skupine MOL zagotavlja edinstveno rešitev v Evropi za enega najpomembnejših okoljskih izzivov: ravnanje z odpadki. Odpadke v Skupini MOL obravnavamo kot dragoceno surovino in vir energije, do leta 2035 bomo povečali njihovo stopnjo recikliranja na 65 %, odlaganje na odlagališča pa zmanjšali na 10 %. Dejavnost ravnanja z odpadki bi lahko od leta 2030 zagotavljala do 1,5 milijona ton surovin letno, ki jih bomo usmerili v naftni, kemični in energetski sektor.

Ker predvidevamo, da bo Skupina MOL do leta 2030 zaradi dekarbonizacije Downstreama porabila približno 2.500 GWh obnovljive električne energije na leto, gradimo lasten portfelj obnovljivih virov. Naša zelena tovarna vodika v Százhalombatti bo prav tako oskrbovana z elektriko iz obnovljivih virov energije. Večino proizvodnje naj bi zagotovili solarni projekti, razmišljamo pa tudi o dodatnih obnovljivih virih in skladiščnih rešitvah.

Podrobnejše informacije o posodobitvi strategije Skupine MOL so dostopne na spletni strani https://molgroup.info/en/strategy-2030.