PUP Saubermacher sporoča

Podjetje PUP SAUBERMACHER obvešča vsa gospodinjstva oz. uporabnike v osmih občinah Šaleške in Zgornje Savinjske doline, kjer izvajajo odvoz odpadkov, da na elektronski naslov podjetje@pup-saubermacher.si, pošljejo podatke o naslovniku uničenih, odplavljenih zabojnikih/vrečah oz. pokličejo na tel. št. 03-896-87-11.

Do dostave novih zabojnikov oz. vreč prosijo, da uporabniki uporabljajo črne vreče za mešane komunalne odpadke in druge barve vreče za ostalo ločeno embalažo.

Odvoz odpadkov/embalaže se vrši normalno po urnikih in sicer do območij, kjer je dostop varen.

Uporabnike prosijo, da odpadke/embalažo dostavijo do varne lokacije odvoza.