Prisegel župan ter svetniki in svetnice

Na prvi konstitutivni seji se je sešel Svet Mestne občine Velenje v novi sestavi. Sejo je v odsotnosti najstarejšega člana mestnega sveta dr. Franca Žerdina vodil drugi najstarejši Franc Vedenik, najprej pa je poročilo o poteku volitev podala predsednica občinske volilne komisije Milena Bukvič Dežman.

Poudarila je, da je bila v MO Velenje na letošnjih volitvah zabeležena najvišja volilna udeležba od leta 2010, in sicer 47,35 odstotka. Povedala je še nekaj številk, in sicer, da je bilo ugotovljenih najmanj neveljavnih glasovnic do zdaj (1,44 odstotka za župana in 2,78 odstotka za mestni svet), da se je zadnjih lokalnih volitev udeležilo največ volivcev do zdaj (12.537), sicer pa število volilnih upravičencev v Mestni občini Velenje pada. Najzvestejši volivci so v starostni skupini nad 61 let (več kot 40 odstotkov udeležbe, najmanj, le okoli 10 odstotkov, je mladih volivcev). V Mestni svet je bilo izvoljenih 33 svetnikov in svetnic; kandidirali so na 13 listah, izvoljeni so bili s sedmih list.

Zoper delo volilnih odborov v roku ni prišla nobena pripomba, je še povedala Bukvič Dežmanova, po roku za ugovor pa prošnja za ponovno štetje preferenčnih glasov in je bila zavrnjena.

Niso pa še končane volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, saj v nekaterih niso predlagali vseh članov. Rok za oddajo kandidatov je do 9. decembra, volitve pa bodo 18. decembra v KS Šalek, Paka, Vinska Gora, Gorica ter Mestni četrti Velenje – Levi breg zahod. V KS Plešivec volitev ni bilo, ker niso oddali kandidatne liste.

Po potrditvi poročila mandatne komisije je ta potrdila mandate članom sveta ter ugotovila izvolitev župana. Zaradi nezdružjivosti funkcije župana in mestnega svetnika bo komisija imenovala v mestni svet naslednjega kandidata na listi SD. Nato so novi mestni svetniki in svetnice podali svečano prisego, prav tako novi župan Peter Dermol, ki je po imenovanju za novi mandat 2022-2026 nagovoril člane mestnega sveta. Med drugim je dejal, da brez aktivnega sodelovanja različnih deležnikov ne bo mogel biti uspešen župan.

»Pred nami so izjemno veliki izzivi. Investicijsko gledano gre za enega najbolj odgovornih obdobij, saj v prihodnjih letih prihaja v dolino 60 milijonov evrov investicij. To pomeni, da bomo morali delati tvorno, odgovorno in učinkovito, brez populističnih idej in fraz, temveč da bomo vsi zavihali rokave. Ob tem se bo treba zavedati, da bo v sedanjih okoliščinah med nami veliko ljudi, ki bodo potrebovali našo pomoč. Da ne bomo uperjeni le v vlaganja, temveč tudi v medčloveške odnose, ki nas povezujejo in delajo močnejše,« je še poudaril Peter Dermol.

Nova seja mestnega sveta bo 20. decembra, na kateri bodo potrdili vse odbore in komisije, prva delovna seja pa bo v začetku januarja 2023.