Približuje se rok za oddajo letnih poročil!

Približuje se čas, ko je treba na AJPES oddati letno poročilo. Aplikacija za vnos podatkov za leto 2023 je za vse vrste poslovnih subjektov na voljo od 18. januarja dalje na spletnem portalu AJPES. Rok za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij ter neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov se je iztekel, 29. februarja, društvom, gospodarskim družbam, zadrugam in podjetnikom pa v torek, 2. aprila. Četudi v letu 2023 niste poslovali in hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, morate svojo zakonsko obveznost izpolniti in letno poročilo predložiti AJPES.

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (»normiranci«), niso zavezani za predložitev letnega poročila. »V primeru, da »normiranec« želi javno objavo letnega poročila (na primer za namen pridobitve posojila ali bonitetne ocene), nas o tem obvestite na elektronski naslov info.ve@ajpes.si. Bonitetne ocene S.BON bodo na voljo predvidoma v prvi polovici maja 2024. Vabimo vas, da svojo obveznost čim prej izpolnite in letno poročilo predložite s kvalificiranim digitalnim potrdilom prek sistema SI-PASS ali AJPES ePodpis, s čimer skrajšate postopek predložitve. Predložite letno poročilo z digitalnim potrdilom,« obvešča in vabi Tanja Žnidarko, vodja velenjske izpostave AJPES.

Spremembe pri prevzemanju podatkov iz registrov AJPES

Zaradi prehoda vodenja Registra prostorskih enot in združitve evidenc Geodetske uprave RS v nov informacijski sistem Kataster, bo AJPES 3. marca spremenil strukturo podatkov iz Poslovnega registra Slovenije in Registra transakcijskih računov. Prehod vodenja RPE v nov informacijski sistem Kataster je predviden med 1. in 3. marcem.
»Odjemalci, ki podatke prevzemate prek ftp protokola in spletnih servisov, poskrbite za pravočasno prilagoditev svojih informacijskih rešitev. Vse uporabnike podatkov iz registrov in evidenc v upravljanju AJPES obveščamo, da so v času prehoda med 1. in 3. marcem možne motnje pri dostopu do registrov in evidenc, zato prosimo za razumevanje,« še pravi Tanja Žnidarko.

Sprememba uradnih ur na izpostavah AJPES

Od 1. februarja dalje ob četrtkih ni več uradnih ur za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES. Poslovni čas za poslovanje s strankami po telefonu in elektronskih medijih ostaja nespremenjen.