Obnove cest še tečejo

Velenje – Konec julija je Mestna občina Velenje podpisala pogodbo s podjetjem Nizke gradnje Rošer iz Mislinje za asfaltiranje 5 makadamskih odsekov cest v Mestni občini Velenje v skupni dolžini 1.100 metrov. Na javnem razpisu izbran izvajalec del je v oktobru končal obnovo ceste Cirkovce–Završe, cesto na Lopatnik in odcep Kosovelove ulice na Selu. V teh dneh bo stekla še obnova na cesti pri Pesjaku v Črnovi in na odcepu ceste v Ložnici. Skupna vrednost del, ki bodo v celoti končana novembra, bo 131 tisoč evrov. V Hrastovcu pa potekajo večja investicijska dela na cesti Fori–Martinc. Dela v sklopu koncesije za ceste izvaja koncesionar za ceste, podjetje PUP. Hkrati bodo ob cesti postavili javno razsvetljavo v dolžini 700 metrov. Izvajalec del v vrednosti 38.900 evrov je podjetje SCR, d. o. o., iz Velenja.