Nova lokacija za razkladanje premogov

V ponedeljek, 20. februarja, je na sedežu Premogovnika Velenje potekala seja Odbora za civilni nadzor posledic sosežiga uvoženega premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Nova lokacija za razkladanje tujih premogov je predvidena na industrijskem območju Premogovnika Velenje, natančneje na območju med deponijo premoga in hčerinsko družbo PLP.

Sklep, ki so ga člani Sveta MO Velenje sprejeli 17. januarja letos, Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj nalaga, da najkasneje do 31. marca 2023 začneta z izvrševanjem ukrepov (prestavilo razkladalne postaje oz. s postavitvijo nove razkladalne postaje premoga).