Najvišji strošek je strošek dela

Občinski svet Občine Šoštanj se je sestal na 4. redni seji. Po odstopu predsednika Nadzornega odbora, so svetniki za novo članico imenovali Katjo Kočevar. V Svet Bolnišnice Topolšica so kot predstavnika uporabnikov imenovali Draga Korena, potrdili so Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Šoštanj in Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šoštanj, ki bo podlaga za objavo razpisa za podelitev koncesije. “Oskrba zapuščenih živali na območju občine Šoštanj se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Šoštanj izbere v skladu z določili tega odloka,” pove direktor občinske uprave Drago Koren. “Kaže dobro, tako da nam bo verjetno uspelo pridobiti koncesionarja za zavetišče.”

Med drugim so se svetniki seznanili s poročilom o izvedenem javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Šoštanj v letu 2022, potrdili so tudi predlog Letnega programa športa, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa, ki bo objavljen ta mesec. Predstavitev projekta sanacije, rekonstrukcije in dozidave OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj pa so prestavili na naslednjo sejo. Župan Boris Goličnik: “Prenova je bila planirana za letos, vendar se je gradnja zamaknila, tudi končni finančni izračun še ni določen. Sofinanciranje se je tudi s strani države zamaknilo v leto 2024/2025.” Svetniki so potrdili tudi dvig cene programov v Vrtcu Šoštanj za petnajst odstotkov. Trenutna ekonomska cena Vrtca Šoštanj je med nižjimi v Sloveniji, uveljavljena je od 1. marca dalje.