Nadgradnja železniške proge Celje-Velenje

Predvidoma prihodnje leto naj bi se začela nadgradnja železniške proge Celje-Velenje. Potekala naj bi do leta 2029, napoveduje direkcija za infrastrukturo. Z naložbo, ocenjeno na 90 milijonov evrov, želijo med drugim odpraviti ozka grla in izboljšati varnost, omogočila pa bo tudi povečanje obsega potniškega in tovornega prometa.

Kot so za STA še povedali na direkciji za infrastrukturo, bo projekt obsegal prenovo obstoječih postaje in postajališč ter ureditev nivojskih prehodov cest z železnico, zagotovitev singnalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter daljinskega vodenja prometa po celotni trasi. Februarja je direkcija objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo železniške proge Celje-Velenje. Rok za oddajo ponudb pa je 3. april. Nadgradnja bo po napovedih omogočila skrajšanje voznih časov, pa tudi uvedbo 30-minutnega taktnega voznega reda v prometnih konicah, zmanjšanje stroškov vzdrževanja in uvedbo daljinskega vodenja prometa. Predvidena je podvojitev potniškega prometa ter povečanje števila tovornih vlakov in količine tovornega prometa. V predštudiji je tako na relaciji Celje-Velenje v obe smeri upoštevano skupno število 50 potniških vlakov in trije tovorni vlaki na delovni dan.

Cilji projekta so še povečanje zmogljivosti železniških postaj in števila potnikov, prožnejši potek železniškega prometa, povečanje varnosti prometa zaradi ureditve obstoječih nivojskih prehodov, uporabniku prijaznejša infrastruktura, zagotovitev interoperabilnosti.

Skupna dolžina železniške proge Celje-Velenje, ki je bila prometu predana leta 1891, je skoraj 38 kilometrov. Vključuje šest postaj in pet postajališč. Voznoredne hitrosti na progi so od 40 do 80 kilometrov na uro. Na progi je 20 nivojskih prehodov, zavarovanih z avtomatskimi napravami, in 29 nezavarovanih nivojskih prehodov, ki so opremljeni samo z Andrejevim križem. (STA)