Minister naj jih usmeri

Velenje – Komunalno podjetje Velenje se je odzvalo na del izjave mag. Bojana Kumra, ministra za okolje, podnebje in energijo, na novinarski konferenci 16. februarja v zvezi z ogrevanjem v nekaterih občinah.

»Župane in vse neposredne udeležence oskrbe s toploto na občinski ravni ste pozvali, da izkoristijo mnogotera finančna sredstva iz ugodnih javnih razpisov za sofinanciranje, ki so že na voljo. Spoštovani minister, pozivamo vas, da nas usmerite. Kam se lahko še prijavimo na razpise, na katere namigujete? Ti razpisi po naših izkušnjah pogosto niso učinkoviti. Vlagatelji so lahko denimo gospodarske družbe (infrastruktura pa je v lasti občin). Delež sofinanciranja je prenizek, neupravičeni so denimo stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, dodatno je pogoj za prijavo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Takšni razpisi so primerni za majhne sisteme, kjer je tudi vrednost investicije sorazmerno nižja. Prav tako nikoli ni bilo razpisov za obnovo vročevodov, kar smo vam sicer že velikokrat predlagali. Tovrstna sredstva, ki bi jih lahko črpali iz Podnebnega sklada, bi bila nujno potrebna,« naslavljajo na ministra iz Komunalnega podjetja Velenje.