Minister Kumer: “Nesprejemljivo je, da v nekaterih primerih prebivalci nosijo breme neskrbnega gospodarjenja gospodarskih javnih služb.”

Na petkovi skupni novinarski konferenci so predstavniki Agencije za energijo ter Ministrstva za okolje, podnebje in energijo predstavili stanje oskrbe odjemalcev s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja. Mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo na ministrstvu, je predstavil pravne okvire izvajanja in vlogo občin na področju daljinskega ogrevanja. Mag. Mojca Španring, vodja sektorja zemeljski plin in daljinska toplota iz Agencije, pa je razložila cene toplote in regulacijo cene toplote. Minister Bojan Kumer je poudaril zaskrbljenost nad stanjem v nekaterih občinah na področju cen ogrevanja. Izpostavil je proaktivno vlogo ministrstva v komunikaciji z župani ter jih pozval, naj izkoristijo številne finančne spodbude iz ugodnih javnih razpisov ministrstva. Posebej je apeliral na dobavitelje toplote, da se maksimalno angažirajo in zagotovijo prebivalcem še znosne cene toplote.

Razvoj in upravljanje oskrbe s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja je domena lokalne skupnosti. Vlada je lani pomagala v času splošne energetske krize (regulacija cene elektrike in plina, variabilni del cen toplote, davek na dodano vrednost (DDV) in druge dajatve). Sedaj pa so vse pristojnosti na občinah in koncesionarjih. Nekateri sistemi daljinskega ogrevanja so se prestrukturirali, drugi (še) ne. Za razvoj in posodobitev oskrbe s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja imajo lokalne skupnosti na voljo številne subvencije. Sredstev je torej dovolj, a na ministrstvu opažajo pomanjkanje projektov na terenu, kar se odraža v majhnem številu vlog na javni razpis.

Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo: »Nesprejemljivo je, da v nekaterih primerih prebivalci občin nosijo breme neskrbnega gospodarjenja gospodarskih javnih služb. Država z vso skrbnostjo in natančnostjo spremlja vsa dogajanja, prva skrb so in vedno bodo ljudje, ampak država ne more vedno nositi bremena neodgovornega ravnanja gospodarskih javnih služb. Bili smo tudi proaktivno v kontaktu z nekaterimi župani in jih opozarjali na tveganja.«

Predvsem pa na ministrstvu apelirajo na dobavitelje toplote sistemov daljinskega ogrevanja, kot na primer TEŠ v Šaleški dolini, Petrol v Ravnah in podobno, naj nemudoma pristopijo in vložijo maksimalne napore, da bodo ljudje imeli še znosne cene toplote za ogrevanje.

Župane in vse neposredne udeležence oskrbe s toploto na občinski ravni so pozvali, da izkoristijo mnogotera finančna sredstva iz ugodnih javnih razpisov za sofinanciranje, ki so že na voljo iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 11 milijonov evrov, s 45-odstotnim sofinanciranjem.

Prav tako bodo, s sprejetjem novega energetskega zakona, za prestrukturiranje sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju na voljo sredstva iz Sklada EU za pravičen prehod v višini 18,45 milijona evrov.