Kolesarska pot Velenje–Mozirje

Šmartno ob Paki – Gradnja kolesarske povezave Velenje–Mozirje že nekaj časa buri duhove tudi v Občini Šmartno ob Paki, predvsem med prebivalci zgornjega dela Slatin in Paške vasi.
Na tem območju bo namreč državna kolesarka potekala po občinskih javnih poteh in lokalni cesti. Te ceste ne izpolnjujejo potrebnih tehničnih meril, poleg tega pa na njihovih odsekih obstajajo mesta, ki predstavljajo veliko morebitno nevarnost za udeležence v prometu. Na te težave in na nevzdržen promet v času gradnje in zapore državne ceste so na sestanku s šmarškim županom Jankom Kopušarjem in predstavniki investitorjev sredi decembra opozorili predstavniki vaških skupnosti Slatina in Paška vas. Podporo sta jim izrekla tudi novoizvoljena svetnika iz Slatin.

Na sestanku so udeleženci izvedeli, da je gradnja kolesarske povezave državni projekt in v tem trenutku njegova sprememba ni mogoča, ker je izvedba podprta z evropskim denarjem. Dogovorili pa so se, da bodo še enkrat preverili poročilo presojevalca prometne varnosti na teh odsekih (krajani so predložili skice možnih nadomestnih relacij kolesarskih povezav), predstavniki lokalne skupnosti pa so obljubili, da si bodo prizadevali za sanacijo podpornega zidu in preplastitev ceste. Slišali so tudi, da je razvoj kolesarskega omrežja živa stvar, ki se bo glede na odziv kolesarjev še dopolnjevala in spreminjala. Pri tem investitor pričakuje aktiven pristop lokalne skupnosti in njenih prebivalcev.