Kardeljev trg z novim pločnikom varnejši, na Goriški cesti obnovljena komunalna infrastruktura

V tem tednu se zaključujeta dve investiciji v naši občini. Na Kardeljevem trgu so uredili 120 metrov nove ceste z meteorno kanalizacijo, 120 metrov pločnika, 240 metrov kolesarskih pasov na cestišču, 60 metrov peš površin na parkirišču, 2 hitrostni oviri in 3 prehode za pešce, na Goriški cesti na Gorici pa so obnovili vodovod, kanalizacijo in toplovod. V četrtek, 19. oktobra, bodo ob 11. uri pripravili dogodek ob zaključku del na Kardeljevem trgu, ob 17. uri pa bodo z manjšim dogodkom zaznamovali zaključek del na Goriški cesti.

Na Kardeljevem trgu so za zagotavljanje večje varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej otrok v bližnji enoti Vrtca Velenje, uredili 120 metrov nove ceste z meteorno kanalizacijo, 120 metrov pločnika, 240 metrov kolesarskih pasov na cestišču, 60 metrov peš površin na parkirišču, 2 hitrostni oviri in 3 prehode za pešce. Vrednost del je znašala 77.681,67 evra (DDV je zajet). V četrtek ob 11. uri bodo na Igrišču škrata Bisera skupaj z Mestno četrtjo Velenje – Levi breg vzhod pripravili dogodek ob zaključku investicije. Otroci in vzgojiteljice enote Lučka Vrtca Velenje bodo pripravili kulturni program in pokazali pravilno uporabo novo urejene površine za pešce in kolesarje.

Na Goriški cesti so obnovili vodovod s pripadajočimi priključki v dolžini 323 metrov, obnovili so kanalizacijo za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi priključki v dolžini 232 metrov in obnovili kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo s pripadajočimi priključki v dolžini 244 metrov. Izvedli so tudi sanacijo toplovodnega omrežja v dolžini 130 metrov. Ob zaključku del je sledilo asfaltiranje obstoječe Goriške ceste z vgradnjo dveh novih linijskih rešetk. Vrednost del je znašala 329.937,51 evra (DDV ni zajet). Ob zaključku del bodo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Gorica pripravili na Goriški cesti v četrtek, 19. oktobra, ob 17. uri manjši dogodek.