Dijaki seznanjeni z rezultati poklicne mature

V sredo, 6. julija so bili znani rezultati spomladanskega roka poklicne mature za šolsko leto 2021/22. S prejemom spričeval poklicne mature je svojo srednješolsko zgodbo na Šoli za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje zaključilo 34 maturantk in maturantov. Ravnateljica šole Helena Zupanc je ponosna, ker je dijakom z neizmernim trudom, vztrajnostjo, učenjem in pridnim delom, ob močni podpori družin, učiteljev in učiteljic uspelo opraviti zrelostni izpit, kar je dokaz, da dijaki znajo in zmorejo prav vse. »15 jih je z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobilo poklic gastronomsko-turistični tehnik/tehnica, 12 dijakov poklic ekonomski tehnik/tehnica, 7 pa gastronomski tehnik/tehnica.« Izjemen uspeh sta dosegli zlati maturantki Azra Hankić, dijakinja programa Gastronomija in turizem, in Liza Slatinšek, dijakinja programa Ekonomski tehnik. Med najboljše med odličnimi pa se je z osvojenimi vsemi točkami na poklicni maturi zapisala diamantna maturantka programa Gastronomija in turizem Loti Krk.

Spričevala o opravljeni poklicni maturi so podelili tudi na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje. Poklicno maturo je uspešno opravilo 51 dijakov. Vito Kumer je dosegel vse možne točke in tako postal diamantni maturant. Naziv zlatega maturanta pa si je prislužil maturant Anže Terbovšek. Ravnatelj Peter Rozman je vsem dijakom še enkrat čestital in zaželel vse dobro na nadaljnji življenjski poti.

Na Elektro in računalniški šoli so dopoldan razredničarke seznanile dijake z rezultati. Letošnje leto je poklicno maturo na njihovi šoli opravljalo 86 dijakov, od tega je bilo 72 uspešnih. Na popoldanski slavnostni podelitvi spričeval poklicne mature v Domu kulture Velenje, ki sta jo vodila dijaka maturanta Jan Konečnik in Danaj Čebular, je bilo vzdušje nabito s pozitivno energijo. V letošnjem letu so imeli kar 4 zlate maturante: Jaka Grabner, Lovro Napotnik, Danaj Čebular in Tadej Rebernjak. Najbolj pa so ponosni na naša dva diamantna dijaka to sta Jan Konečnik in Matej Meža.

Rezultati splošne mature pa bodo znani v ponedeljek.