Deratizacija v Šaleški dolini

V obdobju od 29. 10.  do predvidoma 15. 11. bo na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna jesenska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.  

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) se bodo postavljale parafinske vabe za zatiranje glodavcev, ki so lahko vzrok za prenos nalezljivih bolezni.

Občanom in upravnikom večstanovanjskih objektov Komunalno podjetje Velenje priporoča, da to priložnost izkoristijo tudi za deratizacijo lastnega internega kanalizacijskega omrežja in priključkov iz stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov, ki so v zasebni lasti, in s tem še dodatno pripomorejo k učinkovitosti deratizacije. Za naročilo storitve se je potrebno dogovoriti v lastni režiji.

Nasveti za uporabnike:

V želji po uspešni deratizaciji Komunalno podjetje Velenje poziva vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, da z ostanki hrane ne obremenjujejo kanalizacije, temveč jih odlagajo v za to namenjene kontejnerje. Opozarjajo tudi, da je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher d. o. o. ( https://www.pup-saubermacher.si/s/zbirni-centri/velenje-1/).