Danes Šaleški razvojni forum

Danes se bo ob 16. uri v Hotelu Paka začel Šaleški razvojni forum, ki ga organizira Poslovna akademija Finance. Naslov tokratnega foruma je Projekti za desetletje korenitih sprememb, na njem pa bo sodeloval tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki bo imel pozdravni nagovor, vključen pa bo tudi v dve razpravi: Poplave, ukrepi, nova realnost in Prenova daljinskega ogrevanja – zakaj, kdaj in kako. Pri razpravi Zakaj energetska preobrazba potrebuje prenovo cest in kje je 3. razvojna os – sever bo sodeloval direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori.
Letošnji šesti regionalni forum bo potekal v Velenju, kjer se bomo pogovarjali o ključnih projektih Mestne občine Velenje, ki bodo vplivali na celotno Šaleško dolino: o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja, revitalizaciji Stare elektrarne v Center prihodnosti, izgradnji Industrijsko-tehnološkega parka TecHubi i4.0 in izgradnji Po-slovne cone Pesje.