Energetika v Sloveniji – izjava za javnost SDE

Glede na enostranske odločitve odločevalcev, ki smo jim priča v zadnjih dveh letih in posledično izogibanju sprejetih dogovorov v okviru socialnega dialoga ter vse bolj negotovega položaja delavk in delavcev v slovenski energetiki, je SDE Slovenije začel pospešeno izvajati aktivnosti za ohranjanje delovnih mest in s tem socialne varnosti zaposlenih v energetskih podjetjih. Pri tem želimo zaščititi tudi interese slovenskih porabnikov električne energije pred negativnimi posledicami samovoljnih posegov v strukturo slovenskih energetikih družb s strani posameznih lobističnih elit.

Predsedstvo SDE Slovenije je sklenilo, da je zaradi vseh obravnavnih težav v sistemu, nerealiziranih obljub v pogovorih in pogajanjih s predstavniki vlade Republike Slovenije, Slovenskega Državnega Holdinga, Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) in družbe SODO, potrebno zaostriti socialni dialog.

Sindikat je napovedal splošno opozorilno stavko iz dveh razlogov:

Najpomembnejši je, da je vlada dovolila na področju elektrogospodarstva popoln kaos v katerem lahko različni lobiji nekontrolirano siromašijo premoženje slovenskih državljank in državljanov. “Zadeve”, ki se jih vlada – po njihovem odzivu zaveda, pa se ne rešujejo, temveč se že nekaj časa vsebinsko ne premaknejo z mrtve točke. Odgovornost vlade je, da pripravi strategijo slovenskega elektrogospodarstva ter tako zaustavi nekontrolirano plenjenje. Če bo vlada ravnala kot do zdaj, bo lahko namreč zelo kmalu ogrožena stabilna in cenovno ugodna oskrba slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo. V sindikatu se sprašujemo ali vlada Republike Slovenije, ali pa njeni posamezni delo takšno stanje dopuščajo zaradi napačnih prioritet dela, nezadostne usposobljenosti njene ekipe, ali pa celo zavestno in omogočajo lobijem siromašenje ter doseganje premoženjskih koristi na račun energetskih družb v lasti državljank in državljanov Slovenija, katerih interese bi morala zastopati prav taista vlada.

Kot kaže je SDE edini v Sloveniji, ki opozarja na to, da politično-gospodarske elite z napačnimi odločitvami načrtno uničujejo, siromašijo in znižujejo vrednost vitalnih delov slovenskega elektrogospodarstva. In edini, ki opozarja, da stabilna, kakovostna in cenovno ugodna oskrba z električno energijo (slovenske cene električne energije so med najnižjimi v Evropi!), kot jo trenutno še lahko omogočamo v elektrogospodarstvu, pomeni tudi konkurenčno prednost predvsem za izvozno usmerjen del slovenskega gospodarstva. Ogrožena delovna mesta v tem divjem plenjenju elit, ki ga dovoljujejo sedanje razmere, kot ponavadi predstavljajo zgolj stransko škodo. Gre za naša delovna mesta!!!!

Javnost in Vlado smo opozorili, da elektrike ni možno prevažati s tovornjaki in da je dobro vzdrževana in delujoča infrastruktura bistvenega pomena za delovanje slovenskega gospodarstva. Vse študije kažejo, da je poceni električna energija eden od bistvenih elementov konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na evropskem in svetovnem trgu. Zanemarjanje naložb v infrastrukturo, nepotrebno in škodljivo podvajanje funkcij ter druge sistemske anomalije, ki jih dopušča politika v sistemskem omrežju škodijo razvoju gospodarstva in davkoplačevalcem višajo ceno električne energije na položnicah. Uničevanje domačih proizvodnih kapacitet pa nad slovensko gospodarstvo dviga grozeč Damoklejev meč. Kaj bi se zgodilo, če zaradi navadnega žleda, naravne nesreče ali terorističnega napada padejo transportne poti in uvozno odvisna Slovenija brez zadostne domače proizvodnje ostane v popolnem mrku? Predstavniki in lobisti velikih multinacionalk, kot je to denimo RWE, si pa kar podajajo kljuke vrat slovenskih elektrodistribucij. Tema pogovorov pa je menda vedno samo ena – prevzemi.

Ko bo ta proces končan, bodo s sabo pripeljali električno energijo iz tujine. To bo pomenilo hiter konec slovenske proizvodnje in relativne samozadostnosti z oskrbo električne energije. Slovensko javnost sprašujemo, ali si želimo Ukrajinske odvisnosti od ruskega plina? Koliko podjetij bi izgubilo posle, koliko bi jih odšlo v stečaj in koliko delovnih mest bi izgubili? To so bistvena vprašanja, na katere slovenska politika nima odgovorov in si jih kot kaže tudi ne želi. Ali pa so se že odločili, da bo Slovenija prepustila oskrbo z električno energijo multinacionalkam in trgovcem, ki komaj čakajo, da svoje marže dvignejo do onemoglosti.

Že pogled na sosednjo Italijo nam na pladnju ponuja kakšne cene vladajo na trgu, ki nima zadostne samooskrbe. Visoke. Zelo visoke. Prepričani smo, da si slovensko gospodarstvo in gospodinjstva ne želijo bremena tajunizacije energetike prevzeti na svoja pleča.

Opozoriti moramo tudi na butalski, slovensko unikaten način ureditve gospodarske javne službe SODO. SODO,d.o.o., nima v lasti omrežja. Le-tega v prvem koraku najema od elektrodistribucijskih podjetij, nato pa ga daje istim družbam nazaj v upravljanje, pri čemer nastajajo popolnoma nepotrebni večmilijonski stroški, ki jih seveda preko položnic plačujemo vsi. Je to morda že pripravljeno za čas ko bodo zaradi teh stroškov multinacionalke poceni prevzele elektrodistribucije, nato pa bo država nemudoma sprejela drugačno odločitev in jim omogočila takojšen ekstra dobiček? Bomo elktrodistribucije prodajali in privatizirali tako kot smo banke v katere smo vložili milijarde, dobili pa drobiž?

Kaj se dogaja v distribuciji?

Na našo pobudo v okviru delovanja ESOE je bila imenovana delovna skupina, ki je imela nalogo poiskati optimalni način izvajanja GJS SODO. Na podlagi predstavljenih argumentov se je jasno pokazala katera rešitev ima največji konsenz socialnih partnerjev, vendar se navkljub temu odvijajo aktivnosti, ki smo jih bili primorani zaustavili s stavko že v preteklosti. Stališče SDE Slovenije je bilo in bo, da je najboljši način izvajanja GJS SODO tisti, ki predvideva podelitev koncesije lastnikom omrežja. V trenutni ureditvi se funkcije in naloge podvajajo, sistem je neracionalen, kar je ugotovilo tudi računsko sodišče.

Tiho pristajanje odgovornih na enostranske odločitve s strani SODO, povzroča poslovno škodo družbam distribucije, poleg tega pa vse očitneje opažamo podvajanje funkcij, ki dodatno zmanjšujejo učinkovitost zaposlenih v družbah distribucije. Očitno je v ozadju scenarij popolne centralizacije dejavnosti distribucije, ki pa bo imela za uporabnike zgolj negativne posledice. Dejavnost distribucije je potrebno ohraniti razpršeno po celotni državi in jo s tem obdržati čim bližje uporabnikom, ki jim je ne nazadnje tudi namenjena. Uporabniki morajo ohraniti neposreden vpliv na razvoj tega dela elektrogospodarstva.

Pa poglejmo še, kaj se dogaja v proizvodnji:

Proizvodni del slovenske energetike se v enem delu (GEN Energija) ukvarja s težavami zaradi napačnega razumevanja pomena energetike s strani odgovornih, pri čemer dajejo prednost višanju donosa na kapital in izplačevanju dividend lastniku, kar ima za nujno posledico pomanjkanje sredstev za naložbe in razvoj. Poslanstvo energetike ni samo v višanju donosa na kapital in izplačilu dividend lastniku, temveč predvsem v zanesljivi in varni oskrbi državljanov in gospodarstva z edinim domačim energentom, ki ga imamo v zadostni meri, da na tem področju zagotavljamo suverenost države.

Seveda pa se vsi sprašujemo, kaj se dogaja s HSE in TEŠ-om.

V Skupini HSE je vodenje in upravljanje popolnoma neustrezno. Po mnenju SDE Slovenije so postopki in odločitve, ki jih sprejemata upravi HSE in SDH, namenjeni pripravi ustreznih pogojev za razprodajo tega ključnega dela slovenske energetike. Razvojni načrt skupine HSE, s katerim soglaša SDH, je bolj podoben likvidacijskemu načrtu, kot pa viziji razvoja družbe.

Vodstvo HSE je vseskozi govorilo in dokazovalo, kako težke likvidnostne razmere vladajo v HSE. Generalni direktor Blaž Košorok je v parlamentu govoril celo o likvidnostnem zlomu, danes pa javnosti razlaga da so razmere normalne in da ima HSE izjemno dobro boniteto. Glavni problem je nastal, ko je vodstvo HSE zamenjalo dolgoročni 25-letni kredit Evropske investicijske banke – na kratko EIB – z obrestno mero 2,4%. Namesto njega so želeli izdati obveznice z obrestno mero 4,5%. Pa jim ni uspelo. Na trgu hočejo bankirji imeti obrestno mero 6%. Kaj to pomeni za TEŠ? Razlika v obrestih na letni ravni predstavlja več kot 10 milijonov evrov. Povedano drugače – gospodarska škoda v višini več kot 10 milijonov evrov, ki sta jo Košorok in Nikolič povzročila HSE na letni ravni skoraj za dvakrat presega višino domnevnih »prihrankov«, ki bi jih rada dosegla z odpuščanjem zaposlenih.

Na tej točki, ko je vodstvo začelo groziti z ukinitvijo več delovnih mest, da bi pokrili nepotrebne stroške, ki so jih sami povzročili, sindikati nismo mogli ostati ravnodušni. Dovolj je bilo slovenske prakse, da napake direktorjev trpijo delavci preko nižjih plač in odpuščanj, njim se pa zaradi politično lobističnih navezav ne zgodi nič!

Na žalost pa to še ni vse. Glavni razlog za vračilo poceni kredita EIB naj bi bilo dejstvo, da je pogodba vsebovala določila, da HSE in država NE SMETA PRODAJATI premoženja, se pravi družb v lasti HSE. Z vrnitvijo kredita EIB je tako odpadla ovira za plenjenje in razprodajo družbe. Njihov cilj je izdaja obveznic in finančno uničenje sistema HSE, da ne bo sposobno vračati kreditov. V trenutku ko bi prišli do tega, bi obveznice in druge morebitne terjatve spremenili v delnice in novi lastniki, ki imajo proizvodnje kapacitete v tujini, bodo ukinili velik del proizvodnje v Sloveniji. Posledično bodo zaradi uvoza elektrike cene za odjemalce bistveno višje, delovna mesta v slovenski energetiki pa bodo ogrožena.

Zato vse odgovorne v tej državi, še zlasti pa upravljavce državnega premoženja še enkrat pozivamo naj nemudoma odpokličejo odgovorne za to katastrofo – vodstvo in nadzorni svet HSE.

V primeru napovedane stavke ne gre samo za naša delovna mesta, borimo se za gospodarsko prihodnost Slovenije!

Naše delo slovenskemu gospodarstvu zagotavlja poceni elektriko. Zaradi tega so lahko slovenske firme konkurenčne na evropskem trgu in dajejo kruh naših kolegom, ki delajo v drugih podjetjih.

Borimo se za to, da se ne bo zgodila divja privatizacija in tajkunizacija in da novi lastniki, ki bodo hoteli finančno ožeti slovensko energetiko in ne bodo vlagali v proizvodnjo ter infrastrukturo te države ne bodo pripeljali do trenutka, ko redna in nemotena oskrba z električno energijo ne bo normalna stvar vsakega državljana ampak privilegij tistih z debelejšimi denarnicami.

Borimo se zato, da elektrika v Sloveniji ne bo tako draga kot je v sosednjih državah (Italiji).

Borimo se za to, da bo izgradnja in vzdrževanje infrastrukture prioriteta države ter da bo luč tudi v prihodnosti gorela tudi po oddaljenih vaseh in hišah in ne samo v mestih!

Borimo se za obstoj elektroenergetskega sistema, ki ljudem in gospodarstvu zagotavlja poceni in zanesljivo oskrbo z električno energijo, nam pa stabilna in zanesljiva delovna mesta!

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije