Zaradi negotovosti odhod kadra

Na ponedeljkovi okrogli mizi z naslovom Ali je pripojitev Bolnišnice Topolšica k celjski bolnišnici prava izbira je Jurij Šorli, v. d. direktor bolnišnice v Topolšici, dejal, da si je sprva predstavljal, da bo združitev prinesla pač enotno vodenje in prihranke s tega naslova. Sedaj je videti, kot da gre za ukinitev bolnišnice. Kajti ostala naj bi le dva oddelka, pljučni in interni, nega kot nekakšno podaljšano bolnišnično zdravljenje in neakutna obravnava bolnikov. Opozoril je tudi, da negotovo stanje povzroča odhod zdravnikov in zdravstvenega osebja iz bolnišnice, kar tudi ni dobro.

Gre zgolj za predlog

Predstavnici ministrstva za zdravje sta na nedavni okrogli mizi v Topolšici glede pripojitve tamkajšnje bolnišnice k celjski odgovarjali na očitke zaposlenih, krajanov Topolšice, tukajšnjih lokalnih skupnosti, da ni rezultatov analiz in argumentov za ukrep pripojitve z besedami, da gre zgolj za predlog. Kakšen bo končni sklep, še ni jasno. Na ministrstvu so prejšnji petek prejeli analizo obeh omenjenih bolnišnic. V njej so predstavljena vsa tveganja s pripojitvijo bolnišnice Topolšica, ministrstvo pa je naročilo neodvisno finančno analizo, ki bo razkrila vse obveznosti bolnišnice v Topolšici in morebitne potencialne nove obveznosti, ki bi jo lahko bremenile v prihodnosti. V naslednjih dneh se bodo začeli do vseh tveganj opredeljevati, jih v postopku pred pripojitvijo poskušali izničiti oziroma čim bolj zmanjšati. Poleg tega je pripojitev pogojena še s finančno sanacijo bolnišnice, ki je predpogoj za kakršne koli statusne spremembe. Če tega ne bo, če tveganj ne bodo mogli ustrezno obvladovati, bodo nehali s projektom pripojitve. Kot sta še dejali, naj bi bile v prvi polovici prihodnjega meseca nakazane smernice in časovnica nadaljnjih aktivnosti. Za zdaj je na papirju samo pripojitev, ne pa tudi njen način.