Sanacija strehe na rondeli Velenjskega gradu

Na mogočni rondeli Velenjskega gradu poteka menjava s skodlami krite strehe. Po besedah direktorice Muzeja Velenje Tanje Verboten je bila ta več kot potrebna sanacije, dotrajana streha je ob deževju točila. Ker gre za precejšen finančni zalogaj, se je Muzej Velenje že dvakrat prijavil na razpis Ministrstva za kulturo, a sredstev niso uspeli pridobiti. Na pomoč je tako priskočila Mestna občina Velenje. Obnova, ki bo stala približno 60.000 evrov, poteka v sodelovanju in po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje. Gre za zahteven poseg, okrogel stolp je namreč na težko dostopnem terenu, do kamor je zaradi ozke poti na zunanji strani grajskega obzidja otežen dovoz materialov za sanacijo. Omenjena dela ne bodo omejevala obiskovalcev, ti si lahko še vedno ogledajo razstave tudi v tem stolpu.