Sanacija posledic lanskoletnih poplav

Šmartno ob Paki – Vlada Republike Slovenije je konec letošnjega maja sprejela Program odprave posledic neposredne škode zaradi poplav, ki so tudi območje Občine Šmartno ob Paki prizadele lanskega septembra. S tem programom je država zagotovila sredstva za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture in izvedbo geotehničnih ukrepov.

Občina Šmartno ob Paki je sredi julija podala vlogo za odpravo posledic naravne nesreče z obnovo občinske cestne in komunalne infrastrukture in je v začetku avgusta od Ministrstva za naravne vire in prostor prejela sklep o odobritvi vloge za sredstva, s katerimi bo lahko sanirala tako imenovani plaz Žnider na lokalni cesti Tabor–Šmartno ob Paki, ki se je sprožil ob poplavah med 15. in 18. septembrom lani. Država bo sanacijo plazu sofinancirala z nekaj več kot 75 tisoč evri, občina pa bo iz proračunskih sredstev plačala gradbeni, projektantski in geomehanski nadzor ter stroške projektne dokumentacije in koordinacije. Na razpisu za izvajalca je najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje GP Fajdiga, prevozništvo in gradbeništvo iz Skorna pri Šoštanju.