Mestna občina Velenje se pridružuje Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov

Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov poteka med 18. in 26. novembrom in v ospredje postavlja embalažo. Namenjen je ozaveščanju o zmanjševanju količine odpadkov. Mestna občina Velenje preko številnih aktivnosti in kampanje Odprite srca zelenim navadam ozavešča prebivalce in obiskovalce k zmanjševanju odpadkov.

Namesto da bi se količina nastale odpadne embalaže začela zmanjševati, se zadnja leta še povečuje, tudi zaradi naraščanja spletnih nakupov in dostave hrane. Ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov MOV izpostavlja prizadevanja:
1. Na Mestni tržnici Velenje spodbujajo prodajalce k rabi materialov za večkratno uporabo in obiskovalce k nakupu s trajnostnimi vrečkami in lastno embalažo.
2. Izvajajo ozaveščevalno-promocijsko kampanjo na temo zmanjševanja odpadkov na položnicah podjetja PUP Saubermacher.
3. Za lažje načrtovanje in izvajanje dogodkov, pogostitev, izobraževanj, sejmov in poslovnih srečanj na okolju prijazen način so za organizatorje pripravili Smernice za velenjske zelene dogodke.
4. Pripravili so preproste trajnostne/zelene ukrepe, ki jih bodo umestili v javne razpise Mestne občine Velenje.
5. Sofinancirajo tri Zero Waste dogodke (Pikin festival in dve Promenadi okusov).
6. V sodelovanju z Zavodom za turizem Šaleške doline in Glorio Kotnik izvajajo spletno ozaveščanje.
7. Vzpostavljajo nov projekt Izposojevalnica stvari. Gre za izposojevalnico orodja, pripomočkov, ki jih posameznik potrebuje le občasno.
8. S koncesionarjem za ravnanje z odpadki so pristopili k projektu zagotavljanja enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic, trenutno gradijo že peto zbiralnico (na Rudarski cesti).

Ponosni so, da smo bili s strani Evropske komisije izbrani za prejemnika evropskega naziva Zeleni list 2024.