Distribucijski sistem toplote pripravljen za vklop ogrevanja objektov

Zaradi postopnega zniževanja zunanjih temperatur, predvsem v jutranjih urah, se po posameznih objektih že kaže potreba po vklopu ogrevanja. Ker distribucijski sistem toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, ki ga upravljanja Komunalno podjetja Velenje, d. o. o., omogoča ogrevanje skozi vse leto, je pričetek ogrevanja tako že mogoč. Izjema so le območja, kjer trenutno še potekajo investicijsko vzdrževalna dela oz. manjši vzdrževalni posegi.

Vse uporabnike toplote, predvsem pa upravnike večstanovanjskih objektov, Komunalno podjetje Velenje poziva, da se vsa dela na notranjih instalacijah, ter posledično praznjenja in polnjenja sistemov, izvedejo pred samim začetkom potrebe po ogrevanju, tako da se lahko vklop ogrevanja izvede nemoteno in v čim krajšem času.

Upravnikom večstanovanjskih objektov prav tako predlagajo, da za vse objekte, na katerih so bila v zadnjem času izvedena obnovitvena dela podajo zahtevo za znižanje dovodne temperature ogrevanja. Zahteva se odda preko naročila za izvedbo storitve, navodila pa so na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje.

Na Komunalnem podjetju Velenje svetujejo, da je smiselno izvesti vklop ogrevanja že nekaj dni pred vnaprej napovedanimi ohladitvami. Regulacijska oprema namreč uravnava delovanje sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Tako se pri toplejših temperaturah delovanje ogrevalnega sistema popolnoma izklopi ali pa deluje z zelo zmanjšano močjo, ob ohladitvi pa se moč ogrevanja samodejno prilagodi povečani potrebi po ogrevanju.

V preteklih letih so se namreč pojavile težave ob naročilih za vklop ogrevanja, kjer so največjo težavo predstavljala interventna praznjenja in polnjenja sistemov, zaradi izvedbe del na notranjih instalacijah objektov ravno v času potrebe po začetku ogrevanja. Za pravilno praznjenje ali polnjenje notranjih razvodov ogrevanja v večstanovanjskih objektih je namreč potrebno tudi po nekaj ur dela, odvisno od velikosti posameznega objekta.

Uporabniki v enostanovanjskih objektih za vklop naprav ogrevalnih sistemov v svojem objektu poskrbijo sami, kajti distribucijsko omrežje do objektov je v obratovanju skozi vse leto.

Če po vklopu ogrevanja v objektu, le-to ne obratuje lahko kontaktiramo dežurno službo KPV PE Energetika (03/896-12-56), ki 24 ur na dan vse dni v letu skrbi za sprejem in odpravo reklamacij.