Nova tržnica ostaja v mestu

Mestna občina Velenje že pripravlja gradnjo nove tržnice, ki bo v celoti pokrita, stala pa bo na zelenici ob Cankarjevi cesti. Iz atrija med Luciferjem in Centrom Nova jo bodo povsem umaknili. Trenutno pripravljajo idejne projekte, celotna dokumentacija vključno z gradbenim dovoljenjem pa naj bi bila pripravljena do konca leta. Če bodo lahko prihodnje leto v proračunu zagotovili sredstva, bi lahko gradnja tudi stekla.