Župani “za” cesto

Velenje, 12. julija– Predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju je poslalo 21 županov Savinjsko-šaleške in koroške regije (vsi razen župana občine Šmartno ob Paki) pismo podpore umestitvi državne ceste Koroška – avtocesta A1 na trasi F2-2 (gre za trenutno razgrnjeno varianto). Vsi si želijo čim hitrejši začetek gradnje te ceste, saj sedanja cestna povezava že leta hromi razvoj omenjenih območij.