Župani s Hanom in Bratuškovo o cenah gradbenih del

Gospodarski minister Matjaž Han je po srečanju z župani koroške in savinjske regije 5. septembra dejal, da ni razlogov za regulacijo cen gradbenih del in materialov. Župani si medtem želijo usklajenih cenikov. Na sestanku je bila prisotna tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, so pa župani pogrešali prisotnost še nekaterih drugih ministrov, da bi se z njimi pogovorili glede ostalih perečih težav, predvsem so opozorili na težave zaradi neurejenih vodotokov in plazov. Na splošno pa so župani, ki so podali izjave za medije, pogovore z ministroma ocenili kot dobre, ukrepanje države pa hitro.

Gospodarski minister Han je dejal, da je po prvem koraku države treba hitro narediti tudi naslednje korake in da je bil zato namen sestanka prisluhniti županom, sestanek pa je po njegovih besedah dal dobre rezultate. Med drugim je bil namen sestanka pogovor o tem, kaj se dogaja s cenami izvajalcev gradbenih del, potem ko so ti zelo iskani pri izvedbi najprej intervencijskih in v nadaljevanju tudi sanacijskih del po ujmi. »Skupaj smo ugotovili, da ta trenutek ni problem cena gradbenih del, da je ni treba v tej fazi regulirati. Seveda vsi skupaj spremljamo cene in župani skušajo zadeve posamezno reševati,« je po srečanju v izjavi medijem dejal minister Han. Gostitelj srečanja, župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, je izpostavil, da so se na trgu že začele špekulacije cen, in dejal, da so se dogovorili, da se bodo župani skušali povezovali in regulirati cene, da bi bile te kolikor toliko normalne.

Boris Goličnik, župan Občine Šoštanj: »Ocenjujem, da je bilo srečanje uspešno. Izmenjali smo nekaj informacij, predvsem o tistih največjih potrebah, ki se izkazujejo na terenu. Takšna srečanja so pomembna prav zato, da se v živo pogovorimo, povemo želje in načrte ter da župani dobimo zaupanje v vodstvo države, vlade, ministrstva, da bodo občinam kot ljudem pomagali, stali ob strani. To je pomembno zdaj, ko je zaključen načrt zaščite in reševanja v primeru poplav in se pričenja dolgotrajno obdobje sanacij in obnov. V Občini Šoštanj zdaj najbolj potrebujemo ekipe na terenu, da se čim prej pripravi čim več dokumentacije za obnovo na terenu, gradbeno mehanizacijo, izvajalce …, ostale občine pa predvsem gradbeno mehanizacijo. Pomen srečanja je bil tudi v tem, da najdemo način za poenotenje ocen škode. Že prihaja do izkoriščanja. Nedopustno je, da nekateri želijo s cenami izkoriščati nesrečo ljudi in v tem smo bili enotni.«