Zaključili močan naložbeni cikel

Šmartno ob Paki – V občini Šmartno ob Paki zagotavljajo, da so v letih 2013, 2014 in letos namenili za vlaganja po milijon evrov na leto. V precejšnji meri jim je to uspelo s pomočjo evropskega in državnega denarja. Prihodnja finančna perspektiva takim projektom, ki so jih uvrstili med prednostne, ni najbolj naklonjena, zato se bojijo, da bo razvoj okolja upočasnjen. Tudi v prihodnjih letih bo namreč v ospredju nadaljevanje izgradnje kanalizacijskih omrežij in energetska sanacija občinskih objektov, kjer bo imel prednost tamkajšnji vrtec.