Začasna prometna in prostorska ureditev na Rudarski cesti

Z začasno prometno ureditvijo Rudarske ceste, ki bo med 4. in 17. majem, želijo  preizkusiti, kako bo delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta. V 14 dnevnem obdobju bodo preizkusili dve prometni ureditvi, katerih cilj je zmanjšanje prometnih obremenitev in izboljšanje pogojev za vse uporabnike Rudarske ceste. Vsak dan med tednom od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter v soboto od 10. do 12. ure in v nedeljo od 15. do 17. ure bodo imeli na Rudarski cesti tudi stojnico, kjer bomo sprejemali mnenja o začasni ureditvi.

Začasna prometna ureditev od 4. do 10. maja bo na celotnem delu Rudarske ceste znižala omejitev hitrosti na 20 km/h. Parkirišča ob upravni enoti in bloku Rudarska cesta 2 bodo ukinjena. Na tem mestu bo razširjeno območje za pešce in urbano opremo ter prostor za program. Prav tako bodo ukinjena parkirišča ob NLB banki, ki bodo nadomeščena s parkirišči za invalide in avtobusnim postajališčem Lokalca. Na Rudarski cesti bo območje skupnega prometnega prostora za pešce, kolesarje in motorizirana vozila. Kolesarski pas bo potekal na vozišču Rudarske ceste. Ob stavbi Steklene direkcije bo organizirana točka ‘Poljubi in odpelji’ za odlaganje šolarjev, ki jih starši v šolo pripeljejo.

V drugem tednu začasne prometne ureditve, od 11. do 17. maja, bo na delu skupnega prometnega prostora popolna zapora, s katero bo preprečen tranzitni promet vozil med Šaleško cesto in Prešernovo cesto. Še vedno bodo omogočeni vsi dostopi do javnih storitev, trgovin, hotela, kavarn in stanovanjskih površin.

Trenutno je prostor v večini namenjen avtomobilskem prometu – bodisi tranzitnemu prometu, bodisi parkiriščem. Štetje prometa na Rudarski kaže, da je zelo prometno obremenjena v jutranji konici, med 7.15 in 8.15, ko je na njej več kot 600 avtomobilov in prav tako v popoldanski konici, med 14.15 in 15.15, ko je na njej več kot 700 avtomobilov.

Poleg tranzitnega prometa je na njej tudi veliko mirujočega prometa. Parkirna analiza kaže, da je ob Rudarski cesti najvišja zasedenost parkirišč med 10. in 12. uro. Med parkiranimi vozili je zelo visok delež parkiranih zaposlenih, ki bi lahko v urah delovnega dne parkirali v bližnji garažni hiši in tako sprostili parkirišče za obiskovalce storitev na Rudarski cesti. Enaka slika je na parkiriščih v bližini Rudarske ceste. Povprečna zasedenost parkirišč je 71 %, maksimalna zasedenost je 89 %, minimalna pa 42 %.

V 14 dnevnem preizkusnem obdobju dveh prometnih ureditev želijo zmanjšati prometno obremenitev na Rudarski cesti in izboljšati pogoje za vse uporabnike Rudarske ceste. Pred in med začasno prometno ureditvijo bodo merili učinke v ožjem in širšem območju Rudarske ceste. Na več križiščih so nameščeni števci prometa, s katerimi bodo izmerili spremembe v prometnih tokovih, ki bodo posledica spremembe režima na Rudarski cesti.