Za koncesijo se za zdaj niso odločili

Šmartno ob Paki –  Na nedavni seja sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki pritrdili mnenju komisije za negospodarske javne službe in družbene dejavnosti glede reševanja težav z družinskim zdravnikom v šmarški zdravstveni postaji. Člani komisije se za podelitev koncesije, o čemer so razmišljali v lokalni skupnosti,niso odločili, saj so ocenili, da še niso izkoriščene vse možnosti v okviru javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje. Še naprej si bo lokalna skupnost skupaj z zavodom tako prizadevala za stalno prisotnost družinskega zdravnika v okviru javne zdravstvene mreže.