Z ministrom Vrtovcem o težavah v termo diviziji

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je lansko poslovno leto sklenil s 184 milijoni evrov izgube, na račun termo divizije, kamor sodita TEŠ in PV. TEŠ je poslovno leto sklenila z 280 milijoni izgube, Premogovnik z malo manj kot 10. milijoni. Zaradi tega je bila izvedena slabitev družb skupine HSE v višini dobrih 243 milijonov evrov. Zato naj bi pripravljali v Slovenskem državnem holdingu načrt sistemskih rešitev, saj bi postal TEŠ, če bi moral tudi letos izvesti slabitve kapitalsko neustrezen in plačilno nesposoben. V to finančno brezno pa bi padel tudi Premogovnik. Lahko bi se zgodil stečaj, ali pa velike likvidnostne težave, ki jih Premogovnik, ki naj bi izkazoval več kot 100 milijonov evrov dolgoročnega negativnega denarnega toka, že ima, v letu 2023 pa naj bi njegove obveznosti presegle vrednost premoženja in kapitala.

To bodo zagotovo glavne teme, o katerih bodo na ponedeljkovem obisku ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, govorili najodgovornejši omenjenih kolektivov.